Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DERMO MEDICA Sp. z o.o. z siedzibą ul. Królowej Jadwigi 16, 85-231 Bydgoszcz, PL, NIP: PL9671358561, e-mail: recepcja@dermo-medica.pl.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@e-aps.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie zawarte w powyższym formularzu kontaktowym na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie uprawnieni pracownicy Administratora.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu przesłania ostatecznej odpowiedzi na zgłoszenie przesłane w powyższym formularzu.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.