Formularz kontaktowyZgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DermoMedica spółka cywina Dominika Kopa Ewa Lewandowska z siedzibą ul. Królowej Jadwigi 16, 85-231 Bydgoszcz, PL, NIP: PL9671358561, e-mail: recepcja@dermo-medica.pl,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@e-aps.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie zawarte w powyższym formularzu kontaktowym na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie uprawnieni pracownicy Administratora
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu przesłania ostatecznej odpowiedzi na zgłoszenie przesłane w powyższym formularzu
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne

Lokalizacja

Dane adresowe

UL.KRÓLOWEJ JADWIGI 16,

85-231 BYDGOSZCZ,

TEL: 723 099 090

TEL: 52 564 22 21

Email: kontakt[at]dermo-medica.pl

Znajdź nas: Facebook, Twitter