NOWE WYTYCZNE DLA PACJENTÓW!

W trosce o nasze wspólne zdrowie i bezpieczeństwo wdrożyliśmy specjalne, zaostrzone procedury sanitarne opracowane zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. Przygotowaliśmy cały personel oraz gabinety zachowując wszystkie odpowiednie standardy i szczególne środki ostrożności. Pracownicy wyposażeni są w dodatkowe środki ochrony osobistej: maseczki FFP3, przyłbice, gogle, fartuchy, czepki, rękawiczki, ochraniacze na obuwie oraz specjalistyczne płyny do dezynfekcji.

Dodatkowo zadbaliśmy w gabinetach i wspólnych przestrzeniach o czyste powietrze. Posiadamy:

- ozonatory i lampy UV, zapewniające całkowitą dezynfekcję wszelkich przedmiotów znajdujących się w pomieszczeniach oraz ścian i podłóg

- profesjonalne plazmowe filtry z jonizacją powietrza Plasmacluster, stale oczyszczające powietrze z wirusów, bakterii i grzybów,

- płyny do dezynfekcji skóry i powierzchni kliniki

- specjalne osłony w recepcji, gwarantujące bezpieczeństwo pacjentom i personelowi.

 

Wdrożyliśmy zmodyfikowane procedury tj.:

- kontrolę stanu zdrowia wszystkich pracowników

- zaostrzone procedury dezynfekcyjne przestrzeni wspólnych i gabinetów

- regularną dezynfekcję klamek i kontaktów

- zminimalizowanie ilości pacjentów aby wykluczyć kontakt między pacjentami w klinice

- zapewnienie punktów dezynfekcji i bezkontaktowy pomiar temperatury

- zapewnienie bezkontaktowej płatności kartą lub telefonem.


Jednocześnie opracowaliśmy nowe wytyczne dla pacjentów, z którymi prosimy się zapoznać.

 

NOWE WYTYCZNE DLA PACJENTÓW!

Prosimy o:

- przybywanie na umówione wizyty punktualnie (nie przed czasem) i bez osób towarzyszących (poza wyjątkiem, gdy pacjentem jest dziecko lub osoba niepełnoprawna)

- wchodzenie do kliniki w maseczce, zakrywającej nos i usta

- dokładną dezynfekcję rąk w punkcie przy drzwiach oraz założenie ochraniaczy na obuwie i rękawiczek otrzymanych od personelu a następnie poddanie się bezdotykowemu pomiarowi temperatury zaraz po wejściu do kliniki

- pozostawienie odzieży wierzchniej we wskazanym miejscu

- zachowanie odległości od pulpitu rejestracji – 1,5m.

- płatność kartą za wizyty

 Każdy Pacjent zostanie poproszony przed wizytą o wypełnienie niezbędnej dokumentacji epidemiologicznej, która będzie zachowywana do celów epidemiologicznych w kartotekach pacjentów.

 Prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się do zaleceń naszego personelu, ponieważ wszystkie te procedury mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa oraz zespołu kliniki.

DERMO-MEDICA poleca